Vi er glade for børn i Kristkirken - og der er mange muligheder for at være med - store som små.

Her på siden finder du nogle af de tilbud, vi har - men vær opmærksom på, at der også er kortilbud for børn. Dem finder du på ved at klikke på kor.

Babysalmesang


Hvad er babysalmesang?

Babysalmesang giver et skønt nærvær med dit barn.

Barnet elsker din stemme – uanset, om du kan synge eller ej!
Vi laver sanglege og stimulerer motorikken. Der leges med sjove instrumenter og rekvisitter.
Det forgår i en afslappet atmosfære i et fantastisk smukt rum.

Babysalmesang gør noget godt for barnets udvikling—sprogligt, sansemotorisk og socialt. Derfor er der også aldersinddeling på holdene.

Man kan få kaffe, brød og en hyggesnak bagefter.

Deltagelsen er gratis.

Ved overtegning vil der blive oprettet en venteliste.


Hvor: 

Kristkirken, indgang Riis Toft 1, Kolding

Alder:
Det er for alle børn mellem 2 -11 måneder sammen med en voksen.

 

Der er to holdstart efter sommeren.

Hold 1:
Mandage kl. 9:30-10:15 fra 28. aug t.o.m. 30. oktober.
Alder: 2-5 måneder cirka.

Hold 2:
Mandage kl. 10:45 –11:30 fra 28. aug t.o.m. 30. okt.
Alder: 5-11 måneder.

Tilmelding: Mirjam Lumholdt på sms 51 77 89 60 eller mirjam(at)kristkirken.dk

Jeg glæder mig til at se jer!


Hent flyeren her.


 

 

Legestue

Gratis tilbud til småbørn!

Legestuen åbner hver mandag kl. 9.00, og indtil 9.30 har børn og forældre mulighed for
at dukke op, sige goddag og lege sammen, inden der er samling ca 9.40.  

Herefter er der samling og senere kaffe/te, brød mm. Vi slutter af med at synge farvel kl. 11.
Se mere i folderen.

NB:
Sidste gang inden jul er d. 11. december.
Lejestuen starter op igen d. 8. januar.

Hvis der er spørgsmål vedrørende legestuen, er du velkommen til at kontakte Jytte Aagaard - 2331 5944


 

 

Børneklubben Fisken

Børneklubben Fisken er klubben for de 5-10 årige.

Vi mødes onsdage kl. 16.15 - 17.15 og lytter til Bibelfortælling, hygger os med hinanden,
synger, leger, laver krea-ting og beder for hinanden.
Forfriskningen skiftes vi til at medbringe. Det er sjovt at gå i klubben,
hvor vi også får besøg af vores sognepræster eller andre fra kirken,
som har lyst til at være sammen med os og fortælle om Gud.

Klubben er medlem af DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler)
og det koster derfor 75 kr. i årligt kontingent som går ubeskåret til DFS.

Vi mødes i klublokalet i Bethel på Tøndervej 5.

Læs mere i programmet.

Hjertelig velkommen!


Ulvetime

En masse børn, små og store. Dukker, skuespil, sange med fagter, skattekiste, hygge og leg.
Det er nogle af ingredienserne i Kristkirkens ulvetime, som foregår en torsdag om måneden.

Ulvetime-gudstjenesterne i Kristkirken er hyggelige hverdagsgudstjenester for børn med forældre eller andre medfølgende voksne.
Der kommer 70-80, og man møder bare op, hvis man har lyst til at være med.
Efter en halv time inde i kirken er der fællesspisning i Kirkebuen bag Kristkirken. Her er tilmelding heller ikke nødvendig.

Det er rigtig sjovt og hyggeligt at være med til Ulvetime. Samtidig har Ulvetimen et vigtigt formål,
nemlig at være en håndsrækning til børnefamiliernes dåbsoplæring.
Ved barnedåben hører vi, at selve dåbshandlingen kun er den ene halvdel af pakken.
Anden halvdel er den oplæring, som dåben skal suppleres med, for at børnene kan få gavn af dåben.
Og her er børnegudstjenesterne i Kristkirken tænkt som et tilbud til alle, der har lyst til at være med.
Dåben er en stor gave, som er helt uvurderlig. Men gaven skal pakkes ud som andre gaver.
Det bliver den, når de små får fortalt bibelhistorie, lærer Fadervor, og kommer med til gudstjenester som f.eks ulvetimen.
Så kom og vær med - du møder sikkert nogen, du kender!

Vi er i kirken 17.00-17.30 og fællesspisningen umiddelbart derefter plejer at slutte kl. ca. 18.30

Man behøver ikke tilmelde sig ulvetime på forhånd. Maden koster 20 kr. pr voksen, dog max. 60 kr. pr. familie.

Datoer for ulvetimer 2. halvår 2017:

14. september

12. oktober

9. november

Yderligere oplysninger hos kirkemedarbejder Jytte Aagaard


Minikonfirmander

Et godt tilbud for børn i 3. klasse.
Invitationen formidles gennem skolen.

Spørgsmål kan rettes til Dorthe Kock: 23 31 59 66


 

Juniorklubben

I Juniorklubben vil vi gerne give børnene fortrolighed med sognekirken og
kristendommen gennem sjove oplevelser, aktiviteter og bibelfortælling. Kristkirkens juniorklub er for alle 10-14-årige.
Vi mødes, hører en lille andagt, får en forfriskning og laver forskellige aktiviteter sammen.
Det er gratis at være med i klubben.

Klubben mødes hver tirsdag kl. 18.30-20.00 i kælderen på
Haderslevvej 38, 6000 Kolding, medmindre der står andet i programmet.


I klubben kan du bl.a. møde Dorthe.