Kristkirkens kirkekontor

Kirkekontoret finder du i "Kridthuset", den hvide bygning til højre for Kristkirken, set fra Haderslevvej.

Kordegnekontoret
Haderslevvej 38
6000 Kolding

Kontorets åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.30-13.00 og torsdag tillige kl. 15.30-17.30. Onsdag er kontoret lukket.

Kordegnen, Finn West Andersen, kan kontaktes på telefon: 7552 2760 og via e-mail: kordegn(at)kristkirken.dk.