Bryllup

Kirkelig vielse i folkekirken kan kun ske, når mindst den ene af parterne er medlem af folkekirken.
Kirkelig vielse i et andet trossamfund kan kun ske, når mindst den ene af parterne er medlem af trossamfundet, og når trossamfundet har en præst, der af Kirkeministeriet er bemyndiget til at foretage vielser.

Før en vielse kan ske, skal parret have indhentet en prøvelsesattest, som dokumenterer, at parret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på det tidspunkt, hvor vielsen skal ske. For at få en prøvelsesattest skal parret henvende sig til den kommune, hvor den ene af parret eller begge bor.

Et par, som er blevet borgerligt viet, kan få en kirkelig velsignelse af ægteskabet ved en præst i folkekirken, hvis mindst den ene af parret er medlem af folkekirken.

Den Danske Salmebog Online er et godt redskab, når man skal finde salmer i forbindelse med et bryllup.

Læs videre på Kirkeministeriets Borgerinformation, hvor der blandt andet findes yderligere information og blanketter.