Konfirmation og konfirmandundervisning i Kristkirkens Sogn

I Kristkirken varierer præsterne undervisningen, så konfirmanderne har almindelige timer i efteråret og heldagsundervisning i foråret. Dette forår har der været afholdt tre hele konfirmanddage efter aftale med skolerne. Desuden har konfirmanderne de seneste par år været på en lejrtur af ca. et døgns varighed på Grejsdalens Efterskole ved Vejle.

På konfirmanddagene har konfirmanderne f.eks. lavet deres egne ikoner sammen med en billedkunstner.
Der er flere familiearrangementer i årets løb, bl.a. en cafeaften i foråret, som byder på underholdning og info om konfirmationerne.
Andre aktiviteter kan f.eks være kanotur eller udflugter.
På selve konfirmationsdagen kan man tage lige så mange gæster med i kirken, som man har lyst til. Musik og andre indslag i gudstjenesten understøtter en dejlig festdag.


I Kolding foregår konfirmationsforberedelsen og konfirmationen, når de unge går i 8. klasse.

I store sogne som vores, hvor der er flere præster og mange konfirmander, har præsterne ansvaret for at forberede og konfirmere børn fra hver sin skole eller klasse.

Forældrene skal på forhånd tilmelde deres barn til konfirmationsforberedelsen.

Der indkaldes normalt til konfirmandindskrivning i Kristkirkens sogn i marts måned, hvor eleverne kan tilmelde sig konfirmandundervisningen i det følgende skoleår. Klasserne har forinden fået tilsendt indskrivningsskemaer m.m., der sammen med elevens dåbsattest skal medbringes på indskrivningsdagen.

Man skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, men man behøver ikke at være døbt for at deltage i konfirmandundervisningen. Man er velkommen, hvad enten man deltager med henblik på dåb og konfirmation, eller blot for at lære noget mere om den kristne tro.

Folkekirkens konfirmandundervisning skal gøre konfirmanderne fortrolige med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

På Kirkeministeriets hjemmeside findes der yderligere information om konfirmation.
 

Et eksempel på et musikindslag ved en konfirmation i Kristkirken:
https://www.youtube.com/watch?v=1ld58p4yXXU

Tidspunkter for konfirmation

Konfirmander fra Søndervang Skoles 8.A
Sidste søndag i april kl. 10.30 i Kristkirken

Konfirmander fra Søndervang Skoles 8.B
Første søndag i maj kl. 10.30 i Kristkirken

Konfirmander fra Søndervang Skoles 8.C
Første søndag i maj kl. 10.30 i Kristkirken

Konfirmander fra Lykkegårdskolens 8. kl.
Bededag kl. 10.30 i Kristkirken.

Konfirmander fra Bakkeskolens 8. klasser fra Kristkirkens sogn
Bededag kl. 10.30 i Kristkirken